Συζητώντας για τον έρωτα

Τι έχουν να πουν για τον έρωτα οι συγγραφείς του βιβλίου Δώδεκα Ερωτικές Διαδρομές;

Απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τις Δώδεκα Ερωτικές Διαδρομές;