Απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου

Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τις Δώδεκα Ερωτικές Διαδρομές;